Bot Pots Shopping Cart

Kiln Shelf Shimpo DUA-05 & 7

Nidec-Shimpo Corporation

Kiln Shelf Shimpo DUA-05 & 7
395mm dia x 10mm thick
Silica Carbide

 

8030602