Bot Pots Shopping Cart

Kiln Shelf Shimpo HALF DUA-10

Nidec-Shimpo Corporation

Kiln Shelf Shimpo HALF DUA-10
530mm dia x 10mm thick
Silica Carbide

 

8386011